Ecb - Evropska centralna banka


ECB je okrajšava za Evropsko centralno banko. Od 1. januarja 1999 je ECB odgovorna za monetarno politiko v euroobmočju. Poglavitni cilj ECB je ohraniti nizko stopnjo inflacije (cilj je pod 2%).

ECB obrestne mere refinanciranja
V euroobmočju obstaja več obrestnih mer, ki so določene s strani ECB. Najpomembnejše obrestne mere, ki jih določi ECB, je mera glavnega refinanciranja, ali minimalno izklicno obrestno mero. Obrestna mera refinanciranja je obrestna mera, po kateri ECB posoja denar za komercialne finančne institucije, kot so banke. S spreminjanjem obrestne mere, lahko ECB lahko vplivajo na obrestne mere na denarnem in kapitalskem trgu, kot so EURIBOR in Eonia. Posredno, s spremembo obrestnih mer ECB lahko vpliva na inflacijo.

V tabeli in grafu, lahko najdete na trenutne obrestne mere refinanciranja ECB.


Domov...

Oglasi